Glassmax je firma sa sedištem u Zrenjaninu, koja se bavi uvozom, veleprodajom, maloprodajom  i ugradnjom autostakala. Stakla iz naše ponude izrađena su po najvišim sigurnosnim i proizvodnim standardima a garanciju njihovog kvaliteta predstavlja činjenica da su proizvođači sertifikovani internacionalnim TUV sertifikatima za bezbednost i kvalitet proizvoda. Bitno je naglasiti da smo usko specijalizovani za ovu delatnost I nudimo sve tipove usluga iz segmenta autostaklarije. Na sve naše usluge dajemo odgovarajuću garanciju kao potvrdu I garant kvaliteta.

Naš glavni adut na poprilično zasićenom tržištu je neverovatno niska cena za visok kvalitet. To prepoznaju naši klijenti I znaju da cene takav pristup.

Zbog širenja prodajne mreže potrebni su nam saradnici sa području Srbije . Pozivamo sve zaintere- sovane za poslovnu saradnju da nas kontaktiraju.

 

 

 

 

GlassMaxZR auto stakla Zrenjanin

Čime se bavimo

Mi smo usko specijalizovani za delatnost auto staklarije i nudimo sve tipove usluga iz ove oblasti. Na sve naše usluge dajemo odgova- rajuću garanciju kao potvrdu i garant kvaliteta, a vršimo sledeće usluge iz ove oblasti:

  • Maloprodaja
  • Reparacija
  • Distribucija
  • Ugradnja
  • Zatamnjivanje


Kontaktirajte nas

Adresa: Marka Kraljevića 22, Zrenjanin
Telefon: +381-23-522-808
Fax: +381-23-522-808
E-mail: office@glassmaxzr.com